-->

“Helmes Latvia” ir programatūras izstrādes uzņēmums, kas savas galvenās trīs vērtības – drosmi, rūpes un efektivitāti – cenšas iedzīvināt ikvienā projektā – gan domājot par saviem klientiem un viņu mērķu sasniegšanu, gan par paša uzņēmuma komandu. Tieši tāpēc likumsakarīgs solis bija pārcelšanās uz jauno biroju pagājušā gada nogalē – tagad “Helmes Latvia” atrodas A klases ZEISS BIROJU ēkā.  Uzņēmuma vadītājs Viesturs Bulāns ir apņēmības pilns apliecināt, ka IT patiesībā ir ļoti cilvēcīga nozare, bet Latvija šajā sfērā – daudz konkurētspējīgāka, nekā mums pašiem reizēm šķiet.

 

Apjomīgs neredzamais darbs 

“Helmes Latvia” ir daļa no starptautiskās “Helmes” grupas – Latvijas uzņēmums, kas iepriekš bija zināms kā “T2T”, pievienojās grupai 2020. gadā, bet 2022. gadā “Helmes” iegādājās vairākumu Lietuvas uzņēmuma “TeleSoftas” akciju, apvienojot spēkus jau Baltijas līmenī. Kā atzīst “Helmes Latvia” vadītājs, gadu gaitā uzņēmuma darbības profils saglabājies stabils – uzņēmums nodrošina programmatūras izstrādi dažādu nozaru klientiem, tostarp lielus pasūtījumus biznesa klientiem un valsts pārvaldes digitalizācijas projektus. Vienīgais, kas mainījies, ir mērogs – tas kļūst arvien plašāks. Uzņēmuma īstenotie projekti veido ļoti plašu loku – no nelielām lietojumprogrammām mobilajiem tālruņiem līdz pat vērienīgām, stratēģiski nozīmīgām IT sistēmām, kas tiek izmantotas nacionālā līmenī.

 “Helmes Latvia” veic apjomīgu neredzamo darbu, lai nodrošinātu dažādu nacionāla līmeņa sistēmu veiksmīgu darbību. Piemēram, uzņēmums ir izstrādājis IT sistēmu VID Muitas pārvaldei, kas ir augstu novērtēta arī Pasaules Muitas organizācijā. “Helmes Latvia” klientu vidū ir arī Valsts kase, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde un daudzas citas iestādes. 

 


“Esam iesaistīti gan daudzos pārrobežu projektos, gan aktīvi sniedzam atbalstu Latvijas privātā un valsts sektora organizācijām, apvienojot starptautisku pieredzi un zināšanas par vietējo tirgu,” uzsver Viesturs Bulāns. Kā stāsta uzņēmuma vadītājs, IT sistēmas nepārtraukti modernizējas, jo mainās arī biznesa procesi
. Tieši tāpēc ar lielu daļu klientu tiek īstenota ilgtermiņa sadarbība, kas nereti ilgst pat desmit un vairāk gadus. “Helmes Latvia” šos uzņēmumus atbalsta visos procesos, sākot ar IT sistēmu izstrādi, ieviešanu, uzturēšanu, līdz modernizācijai, sniedzot iespēju iet kopsolī ar tehnoloģiju attīstību. 

“Helmes” zīmola veiksmes pamatā ir milzīgs katra darbinieka ieguldījums. Pašlaik “Helmes” klientu portfeli veido vairāk nekā 500 uzņēmumi, iestādes un organizācijas no visas pasaules, “Helmes” grupā kopumā strādā vairāk nekā 1400 darbinieku, no kuriem gandrīz 100 ir tieši Latvijas komandā. 

Uzņēmumā ir interesants darbinieku struktūras modelis, jo katra profesionāļu komanda darbojas patstāvīgi, kā autonoma šūniņa. Komandas ir pašorganizētas un daudzfunkcionālas, vienlaikus ievērojot labākās uzņēmējdarbības prakses principus, piemēram, projektu vadība tiek organizēta saskaņā ar agile pieeju. Tiešā tulkojumā jēdziens agile nozīmē veikls, žigls, spējīgs pielāgoties. Tieši tādam jābūt IT sistēmu izstrādes procesam, jo dažādas izmaiņas izstrādes gaitā ir neizbēgamas, īpaši, ja sistēmas ir apjomīgas un to izstrāde ilgst gadu vai vairāk,” stāsta Viesturs Bulāns. “Viena no panākumu atslēgām ir fakts, ka katrs darbinieks koncentrējas uz klienta biznesa mērķiem un organizācijas vērtībām, savukārt pašiem darbiniekiem tiek sniegts atbalsts ar dažādu mentoru piesaisti, kā arī iekšējām un ārējām apmācībām par aktuālām tēmām,” par uzņēmuma darbību papildina “Helmes Latvia” vadītājs.

 

 

Profesionāli speciālisti piesakās paši 

Kā uzskata “Helmes Latvia” vadītājs, neraugoties uz ģeopolitiskajām tendencēm – vispirms pandēmiju, pēc tam karu Ukrainā un ekonomikas lejupslīdi Eiropā, IT nozarē izteikta krīze nav vērojama. Viens no iemesliem ir klientu portfeļa diversifikācija. “Pandēmija un karš ir būtiski ietekmējis vairākas nozares, piemēram, tūrismu un viesmīlību, ražošanas nozari, kas piedzīvo dažādu izejvielu trūkumu un elektroenerģijas cenu pieaugumu, u.c. Ražošanas sektors strādā ar lielu piesardzību, kas, protams, ietekmē arī IT pasūtījumus. To redzam arī, piemēram, Skandināvijas tirgū, kur pašlaik vērojama recesija, ir samazinājies investīciju apjoms, un veidojas zināma piesardzība attiecībā uz jaunu, vērienīgu IT projektu īstenošanu. Ja IT uzņēmuma klientu lokā ir lielākoties tūrisma vai ražošanas nozares uzņēmumi, ķēdes reakcijas veidā, protams, tiek ietekmēta arī attiecīgā IT pakalpojumu sniedzēja attīstība, tomēr, ja IT nozares uzņēmums nodrošina pakalpojumus dažādu nozaru uzņēmumiem, valsts iestādēm un citām organizācijām, globālie satricinājumi rada mazāku ietekmi,” tendences skaidro Viesturs Bulāns.

“Helmes Latvia” turpina stabilu attīstību, saglabājot un pat pakāpeniski palielinot gan komandu, gan klientu loku. Runājot par komandas attīstību, ir vērojama jauna tendence – vakancēm piesakās profesionāļi ar ievērojamu darba pieredzi. Ja pirms pieciem un vairāk gadiem atbilstošu speciālistu piesaiste bija izaicinājums, šobrīd kvalificēti speciālisti piesakās paši. Tas vēlreiz apliecina, ka investīcijas uzņēmuma attīstībā un mūsdienīgas darba vides nodrošināšanā nes rezultātus. 

Runājot par nozares attīstības tendencēm kopumā, Viesturs Bulāns atzīst, ka  Latvijas publisko sektoru sagaida izaicinājumi, ko radīs jaunais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējuma posms. “Ir paredzēts īstenot daudzus interesantus projektu, taču Latvija ir nedaudz iekavējusi – finansēšanas periods sākās jau pirms diviem gadiem. Tagad, kad fondu līdzekļi beidzot ir pieejami, visi vēlas visu un uzreiz. Tā ir lieliska iespēja IT uzņēmumiem, taču vienlaikus tas nozīmē, ka būs nepieciešama spēja reaģēt vienlaikus ātri un kvalitatīvi, tāpēc būtisks aspekts viennozīmīgi būs jau pieminētā agile pieeja,” stāsta Viesturs Bulāns.

 

 

 

Viens no lielākajiem “Helmes Latvia” plāniem 2024. gadam ir mērķtiecīgāks darbs jaunu eksporta tirgu apguvē. “Viens no šādiem tirgiem ir Vācija, kur saskatām augstu potenciālu. Latvijas IT nozare ir konkurētspējīga arī starptautiski – mēs nereti pieminam Igauniju kā pozitīvo piemēru, taču ir virkne situāciju, kad pozitīvais piemērs ir tieši Latvija. Arī tiekoties ar nozares pārstāvjiem Vācijā, redzam, ka ir augsts respekts pret Baltijas valstīm tieši e-pakalpojumu jomā,” stāsta Viesturs Bulāns. 

“Vēl viena ideja, kas tiks īstenota jau trešo gadu, ir mūsu hakatons. Tā ietvaros analizējam dažādas aktuālas problēmas, ar kurām saskaras nevalstiskās organizācijas Latvijā, un identificējam tās, kuras varam palīdzēt atrisināt ar savām zināšanām un pieredzi IT jomā, protams, bez atlīdzības. 2023. gada hakatons rezultējās ar dzīvnieku patversmes “Ulubele” brīvprātīgo sistēmas automatizāciju, kas palīdz taupīt darbinieku un brīvprātīgo laiku, ko viņi, savukārt, var veltīt dzīvniekiem,” stāsta “Helmes Latvia” valdes priekšsēdētājs.

Socializēšanās un lojalitātes veicināšana – biroja loma

Nekas no iepriekš minētā nebūtu iespējams bez spēcīgiem profesionāļiem, kuri izjūt piederību uzņēmumam un ir apmierināti ar savu karjeras izvēli. To, cik apmierināti ir “Helmes Latvia” darbinieki, regulāri pētām ar iekšējo aptauju palīdzību, kā arī individuālām attīstības sarunām ar katru komandas locekli. Pievēršam uzmanību ne tikai nepārtrauktai profesionālās kompetences pilnveidei un izaugsmei, bet arī darba un privātās dzīves balansa nodrošināšanai,” stāsta Viesturs Bulāns.

Kā norāda uzņēmuma vadītājs, veiksmes atslēga ir meklējama tieši uzņēmuma pamatvērtībās un izpratnē par to, ka rūpes par darbiniekiem ir ļoti plašs jēdziens, kas ietver ne tikai profesionālo atbalstu, bet arī daudz ko citu. “Piemēram, veselības apdrošināšanā iekļaujam arī atbalsta iespējas mentālajai veselībai, atgādinot, ka rūpes par mentālo veselību ir tikpat svarīgas, kā par fizisko veselību. Regulāri īstenojam arī dažādas kampaņas vai pasākumus, lai sekmētu veselīgu un pozitīvu ikdienas paradumu veidošanos, piemēram, divreiz gadā organizējam Labbūtības mēnesi, kura ietvaros skaitām nostaigātos soļus, mācāmies vingrot fizioterapeitu vadībā, klausāmies iedvesmojošas lekcijas, un tamlīdzīgi,” stāsta Viesturs Bulāns.

 

 

Vēl viens solis darbinieku labbūtības veicināšanai ir pārcelšanās uz A klases biroja telpām ZEISS BIROJU ēkā. Jaunajā birojā ir atvērts plānojums, panorāmas skats, ērtas un ergonomiskas darba vietas, kā arī dizaina elementi, kas radīti ar mākslīgā intelekta palīdzību. 

“COVID-19 laiks būtiski mainīja biroja nozīmi, it sevišķi IT nozarē. Cilvēki vairs nenāk uz biroju piecas dienas nedēļā, lai vienkārši strādātu katrs pie sava datora. Mūsdienās birojs ir vieta, kur sadarboties un socializēties – pēc šāda principa arī veidojām jauno biroju. Pēc pandēmijas esam saglabājuši hibrīddarba iespēju, vienojoties par konkrētu dienu skaitu nedēļā, kad jāstrādā klātienē. Lai darbs klātienē nebūtu piespiedu risinājums, bet darbinieki ar prieku izmantotu iespēju strādāt šādā veidā, liela nozīme ir pārdomātai darba videi. Vēlējāmies, lai dienas, kas pavadītas birojā, atšķirtos no dienām, kad strādājam no mājām. Lai to panāktu, birojam jābūt ne tikai tehniski labāk aprīkotam un jābūt pārdomātiem ergonomiskajiem aspektiem, ja salīdzinām ar darba vietu mājās, bet tam vienlaikus jāspēj sabalansēt formālā un neformālā atmosfēra. Telpu tehniskā un vizuālā risinājuma īstenošanā liels nopelns ir visai komandai, bet īpaši “Helmes Latvia” finanšu un administratīvās nodaļas vadītājai Žannai Lecko-Ustinovai, kura ir arī viena no koncepta idejas autorēm,” stāsta uzņēmuma vadītājs.

 

Uzņēmums uz jaunajām telpām ir pārcēlies vien neilgi pirms 2024. gada sākuma – pirms tam birojs atradās citās Mūkusalas Biznesa Centra telpās. “Nevēlējāmies būtiski mainīt atrašanās vietu, jo darbinieki jau bija pieraduši pie Mūkusalas. Izvēlējāmies mūsdienīgu A klases biroju, kas ir lielāks par iepriekšējo, lai varētu izveidot visas nepieciešamās zonas un piedāvāt maksimālu komfortu. Tā kā mums jau bija ļoti produktīva un cieša sadarbība ar Mūkusalas Biznesa Centra vadību, kopā strādājām arī pie jauno ZEISS BIROJU telpu tapšanas. Mūkusalas Biznesa Centrs ir plaša un ērta vieta, kur ļaut biznesam augt. Mēs to ļoti novērtējam,” uzsver Viesturs Bulāns.

Vēl viens iemesls, kāpēc “Helmes Latvia” izvēlējušies tieši ZEISS BIROJU ēku, ir filozofija. Kā stāsta Viesturs Bulāns, “Helmes Latvia” un ZEISS BIROJIEM ir kopīga pieeja – pagātnes un nākotnes apvienojums. “Biroja sienas rotā divi ar IT jomu saistīti grafiti sienu zīmējumi, kuros parādīta IT nozares attīstība – no pirmajiem datoriem līdz robotiem un citiem inovatīviem risinājumiem. Ideju realizējis pasaulē pazīstamais grafiti mākslinieks Kiwie, bet to radījis uzņēmuma vadošais risinājumu arhitekts Pauls Barkāns, ņemot talkā mākslīgo intelektu. Tāds ir arī ZEISS BIROJU stāsts – sena rūpnīcas ēka, kas atdzimusi modernā veidolā,” rezumē Viesturs Bulāns. Fotogrāfijas autors: Rojs Maizītis

× Chat with us?